MFB 2017

MAŁOPOLSKIE FORUM BIBLIOTEK 2017 "Kierunek: użytkownik zintegrowany"
W STULECIE STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Collegium Maius 25 X 2017
Kraków, Targi Książki w Krakowie, 26 X 2017

Małopolskie Forum Bibliotek 2017 to wydarzenie, którego celem jest integracja szeroko pojętego środowiska związanego z polskim bibliotekarstwem – pracowników bibliotek, przede wszystkim akademickich i publicznych, bibliotekoznawców i bibliotekarzy, wreszcie przedstawicieli firm oferujących usługi dla bibliotek oraz ich odbiorców.

Tegoroczny temat forum to: "Kierunek: użytkownik zintegrowany", a wiodące hasła to: "Kim jesteś, użytkowniku?", "Czego pragniesz i co czujesz?", "Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię pojął". Dla bibliotekarza użytkownik jest z natury rzeczy postacią pierwszoplanową i pasjonującą, choć nigdy nie powinien być tajemniczy i nieuchwytny. Dlatego też proponujemy, aby rozważania we wspólnym gronie skupić wokół następujących wątków:

  • definicja użytkownika poszczególnych typów bibliotek,
  • nowoczesne, nieszablonowe metody badań potrzeb, zachowań informacyjnych i poziomu zadowolenia użytkownika,
  • cyfrowi nomadzi/digital natives – jak wciągnąć ich w orbitę działań biblioteki?,
  • emocje w relacji użytkownik-biblioteka: rola czynników afektywnych we wzajemnych odniesieniach między biblioteką a jej publicznością.

Zapraszamy do zgłaszania referatów wszystkich praktyków i teoretyków, którzy chcieliby przedstawić swoje poglądy i spostrzeżenia, także te inspirowane przykładami zagranicznymi, na temat badania i profilowania zbiorowości użytkowników, integrowania wyników badań i doświadczeń w tej dziedzinie oraz tworzenia konkretnych rozwiązań zapewniających mierzalną poprawę jakości usług bibliotecznych.

Z inicjatywą organizacji konferencji wystąpiła Biblioteka Jagiellońska, stanowiąca centrum bibliotekarskiego świata Małopolski. Współorganizatorem tegorocznego przedsięwzięcia jest również wiodąca wśród bibliotek publicznych naszego regionu Wojewódzka Biblioteka Publiczna. W gronie organizatorów znajdują się także przedstawiciele środowiska naukowego związanego z bibliotekami: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Zarząd Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Kraków to miejsce o wyjątkowym znaczeniu dla dziejów polskiego bibliotekarstwa. To tutaj, wraz z rozkwitem najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego, wzrasta pierwsza w Polsce książnica akademicka – Biblioteka Jagiellońska. Biblioteka, której wkładu w rozwój kultury i nauki polskiej oraz wkładu w zachowanie dziedzictwa narodowego nie można nie doceniać. Bibliotheca Patria – przydomek nadany tej instytucji w XIX wieku, do dnia dzisiejszego pozostaje aktualny. Biblioteka Jagiellońska, druga po Bibliotece Narodowej w Warszawie, pod względem wielkości zgromadzonego zasobu, także współcześnie sprawuje niektóre funkcje tradycyjnie kojarzone z zadaniami bibliotek narodowych. Jest nie tylko kolebką polskiego bibliotekarstwa naukowego, ale także miejscem ważnym dla rozwoju polskiej bibliografii i bibliologii.

W roku 2017, kiedy wspólnie świętować będziemy stulecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, warto przypomnieć dzieje tej wyjątkowej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywała ona sama, ale także ludzie z nią związani. Jest bowiem rok jubileuszu Stowarzyszenia także rokiem, kiedy Kraków świętował będzie 190. rocznicę urodzin jednego z najznamienitszych dyrektorów Biblioteki, twórcy Bibliografii Narodowej, Karola Estreichera starszego.

Biblioteka Jagiellońska jest także kolebką krakowskich struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. To tutaj właśnie 31 maja 1919 roku, z inicjatywy przyszłego dyrektora krakowskiej książnicy, Edwarda Kuntzego, powołano do życia Koło Krakowskie Związku Bibliotekarzy Polskich. Warto także przypomnieć, iż jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Jan Baumgart, pełniący w latach 1966-1969 funkcję przewodniczącego tej organizacji, również był związany z Biblioteką Jagiellońską.

Program tegorocznego Małopolskiego Forum Bibliotek został przygotowany w taki sposób, aby oprócz rozważań natury teoretycznej, znalazło się w nim także miejsce na podróż przez najdawniejsze dzieje Biblioteki Jagiellońskiej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W pierwszym dniu zaplanowano zatem konferencję naukową, której uroczystym zwieńczeniem będzie inauguracja wystawy w Collegium Maius – pierwszej siedzibie Biblioteki Jagiellońskiej. W drugim dniu wydarzenia, podczas Targów Książki w Krakowie, będzie miała miejsce uroczysta sesja poświęcona jubileuszowi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Rektor
Uniwersytetu Pedagogicznego
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Patronat medialny