Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja

  • Rejestracja Prelegentów i Uczestników: od 14 maja 2018 r. (rejestracja została zamknięta)

Udział w MFB 2018 jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, zatem decyduje kolejność zgłoszeń.
Z tego też powodu serdecznie prosimy o ograniczenie zgłoszeń do dwóch osób z jednej instytucji.

  • Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 22 czerwca 2018 r. Prosimy o wysyłanie ich na e-mail: mfb2018.bj@gmail.com

  • Przesłanie autorom zgłoszeń decyzji komitetu naukowego: 13 lipca 2018 r.
  • Ostateczny termin nadsyłania gotowych tekstów do publikacji w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis:
    30 września 2018 r.

Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnie z wytycznymi dla autorów: http://sbsp.up.krakow.pl/about/submissions#authorGuidelines

W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z tomem przykładowym: http://sbsp.up.krakow.pl/issue/current/showToc